Lupahakujärjestelmän verkkopalvelun käyttöehdot

Metsähallituksen lupahakujärjestelmän käyttö edellyttää seuraavien ehtojen hyväksymistä. Avaamalla Lupahakujärjestelmän www-sivut sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Sivujen käyttö ei ole sallittu, jos et hyväksy näitä kaikkia ehtoja. Metsähallituksella on milloin tahansa oikeus muuttaa käyttöehtoja päivittämällä ne.

Palvelun kuvaus

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Metsähallituksen ylläpitämän Lupahakujärjestelmän käyttämiseen. Lupahakujärjestelmän verkkopalveluun (myöh. Palvelu) kuuluu pienriistan kausilupien, hirven aluelupien sekä siihen liittyvien maastoliikennelupien hakemusmenettely sekä myöhemmin asennettava maksupalvelu. Metsästäjät voivat hakea sähköisesti näitä lupia ja myönteisen päätöksen saatuaan käydä maksamassa lupamaksut tässä järjestelmässä.

Eräsuunnittelijat käsittelevät hakemukset samassa järjestelmässä ja siihen taltioidaan kaikki hakemukset ja päätökset. Käyttöoikeuksin on rajattu lupien hakijoiden ja eräsuunnittelijoiden oikeudet järjestelmän käyttöön. Se sisältää suppean raporttiosuuden. Lupien hakijat pääsevät näkemään lupa-aluekohtaisia hakemusten määriä koskevia raportteja.

Järjestelmän käyttö edellyttää rekisteröitymistä ja kirjautumista. Rekisteröitymällä Palveluun ja kirjautuessaan uudelleen rekisteröitymisen jälkeen siihen käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin sekä sitoutuu noudattamaan niitä. Palvelun sivustoissa on erillisiä tuotekohtaisia ehtoja, kuten lupien peruutusehdot, joihin Palvelun käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa ja hyväksyy näitä palveluja käyttäessään ja tuotteita hakiessaan ja maksaessaan itseään sitoviksi. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua lain ja hyvän tavan mukaisesti. Palvelu on maksuton.

Käyttöoikeus Palvelussa julkaistavaan aineistoon

Palvelua saa käyttää vain yksityiseen, ei kaupalliseen tarkoitukseen. Käyttäjä ei saa muulla tavoin hyödyntää Palvelua tai sen osaa ilman Metsähallituksen lupaa. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, kuuluvat Metsähallitukselle ja/tai sen yhteistyökumppaneille. Metsähallituksen Palvelu kaikkine osineen on suojattu tekijänoikeudella tekijänoikeuslakien mukaisesti.

Palvelun käyttörajoitus

Alle 18-vuotiaalla tai muulla vajaavaltaisella käyttäjällä ei ole oikeutta tehdä hakemuksia ja/tai suorittaa niitä koskevia maksuja tai tehdä Palvelussa muita oikeustoimia Metsähallituksen kanssa.

Rekisteröityminen ja kirjautuminen

Käyttäjä rekisteröityy järjestelmään antamalla henkilötiedot (etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite), yhteystiedot (lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, metsästysseura, tietojen käyttö markkinointiin) ja kirjautumistiedot (metsästäjänumero ja salasana). Käyttäjätunnus ja salasana vahvistetaan käyttäjälle sähköpostilla. Niillä voi myöhemmin kirjautua järjestelmään. Käyttäjä vastaa itse siitä, että salasana pysyy vain hänen omassa tiedossaan. Käyttäjä vastaa kaikesta sähköpostiosoitteellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä. Käyttäjä voi muuttaa itse tietojaan. Jos salasana on unohtunut, pääsee käyttäjä kirjautumaan sitä koskevan toiminnon kautta uudelleen Palveluun.

Henkilötietojen käsittely

Rekisteröityjen käyttäjien henkilötietojen käsittely on selostettu Rekisteriselosteessa. Muusta www-sivuston käytöstä Metsähallitus ei kerää yksittäistä käyttäjää koskevia tietoja.

Tietoturva maksuliikenteessä

Pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja ei tallenneta missään vaiheessa Metsähallituksen palvelimelle, vaan maksaminen ja maksutapahtumaan liittyvien tietojen välittyminen tapahtuu pankin tai Luottokunnan SSL-salatun käyttöliittymän kautta.

Palvelun tuottaminen ja parantaminen

Metsähallituksella on oikeus parantaa ja kaikin tavoin muuttaa Palvelun sisältöä ja rakennetta, sen tuote- ja tietokantavalikoimaa, ohjelmistoja, laitteistoja, toimituksellista sisältöä, hakemus- ja palveluaikoja sekä muita palvelun osia. Metsähallitus pyrkii tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, käyttäjän kannalta oleellisista muutoksista sekä katkoksista käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu. Metsähallitus vastaa tietosisällöstä.

Metsähallituksen Palvelussa voi olla linkkejä kolmansien osapuolten omistamille tai ylläpitämille sivuille. Siirtyessäsi tällaisille sivuille sinun on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Siirtymällä linkitetylle sivulle hyväksyt myös, että sivut eivät ole Metsähallituksen hallinnassa. Metsähallitus ei vastaa Palvelunsa kautta saavutettavien muiden palvelujen toimittajien sivustojen ylläpidosta tai toiminnasta miltään osin.

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa hakemusten jättöaikoina ja muulloinkin, mutta hakemusten jättöaikojen ulkopuolella vain niiltä osin, mikä koskee jo jätettyjä hakemustietoja ja niitä koskevia asiakkaiden raportteja, jolloin tietojen tarkastelu on mahdollista, mutta hakemusten tietojen muuttaminen ei. Metsähallitus ei takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Metsähallitus ei vastaa järjestelmän ylikuormittumisesta johtuneista toimintahäiriöistä. Metsähallituksella on milloin tahansa oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, laitteistoasennuksen, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi. Hakemusten jättöaikoina Palvelu pyritään pitämään toiminnassa parhaalla mahdollisella tavalla.

Vahingonkorvausvelvollisuus

Metsähallitus ei vastaa teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista ja tietoliikennehäiriöistä, eikä niistä mahdollisesti aiheutuvista tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta mahdollisesti käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Soveltava laki

Palvelun käyttämiseen ja käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.

Käyttöehtojen voimaantulo ja muuttaminen

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan päivityshetkestä ja ovat voimassa toistaiseksi. Metsähallituksella on oikeus muuttaa käyttöehtoja, ilmoittamalla uusista käyttöehdoista Palvelussa tai os. www. metsa.fi:ssä. Uudet käyttöehdot tulevat voimaan niiden www-palvelussa julkaisemisen ajankohtana.

Palvelun käytön päättäminen

Molemmat osapuolet voivat milloin tahansa irtisanoa Palvelun käyttämisen. Käyttäjä irtisanoo Palvelun käytön pyytämällä Metsähallitusta poistamaan yhteystietonsa. Käyttöoikeuden lakkaaminen ei vapauta käyttäjää niiden Palvelujen tai suoritusten maksuista, joita koskeviin velvoitteisiin käyttäjä on sitoutunut ennen käyttöoikeuden lakkaamista. Metsähallituksella on aina halutessaan oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain. Metsähallitus ilmoittaa lopettamisesta etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.